Thursday, January 26, 2012

Wynagrodzenie chorobowe kalkulator

Kalkulator oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego. Pozwala obliczyć wynagrodzenie w czasie pobytu w szpitalu oraz w okresie ciąży. Jaki powód nieobecności: choroba, pobyt w szpitalu, ciąża, choroba zawodowa, wypadek w pracy lub w drodze do i z pracy. Kalkulator oblicza wynagrodzenie podczas choroby (zwolnienie chorobowe), pobytu w szpitalu, ciąży itp. Podajesz tylko zarobki brutto, okres w którym pracownik nie przychodzi do pracy i powód nieobecności, a w wyniku są "obcięte" zarobki brutto.

Jak Obliczyć Wynagrodzenie Chorobowe Kalkulator